Глигориевски, А., Невчев, И. and Толевска, В. (2016) “Инванзивен карцином на колон со метастаза на желудник”, Македонско медицинско електронско списание, pp. 1–6. doi: 10.3889/mmej.2016.50027.