[1]
S. Hristomanova Mitkovska, “Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија”, Maced Med Electr J, vol. 2015, pp. 1–56, Jun. 2015.