Hristomanova Mitkovska, S. “Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија”. Македонско медицинско електронско списание, vol. 2015, June 2015, pp. 1-56, doi:10.3889/mmej.2015.50007.