Богоева-Костовска, К., and Ч. Димитровски. “Хомоцистеинот – ризик фактор и предиктор во појавата на васкуларните компликации кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2”. Македонско медицинско електронско списание, Mar. 2016, pp. 1-9, doi:10.3889/mmej.2016.50024.