Глигориевски, А., И. Невчев, and В. Толевска. “Инванзивен карцином на колон со метастаза на желудник”. Македонско медицинско електронско списание, June 2016, pp. 1-6, doi:10.3889/mmej.2016.50027.