Hristomanova Mitkovska, Slavica. “Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија”. Македонско медицинско електронско списание 2015 (June 10, 2015): 1–56. Accessed January 19, 2022. https://id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2015.50007.