Информации за читателите

Ние ги охрабруваме читателите да се регистрираат на сервисот за објавување на ова списание. Користете го Register линкот на горниот дел од почетната страница на списанието. Оваа регистрација ќе резултира за читателот да добие содржина преку е-маил за секој ново издание на списанието. Оваа листа исто така им овозможува на списанието да бара одредено ниво на поддршка или читатели. Види го списанието Privacy Statement, кое гарантира дека името и е-мејл адресата на читаталите  нема да се користи за други цели.