Што е ORCID?

ORCID е независна невладина организација која овозможува постојана идентификација – ORCID iD – која ве разликува од другите истражувачи и механизмот за повржување на вашиот научен придонес и активности со вашиот иД. ORCID е интегриран во многу системи кои ги користат издавачи, финансисери, институции и други сервиси поврзани со науката. Научи повеќе на orcid.org.

Како и зошто ние собираме ORCID iD?

Ова списание го собира вашиот ORCID iD за да биде пошироката јавност убедена дека вие сте коректно идентифициран и поврзан со вашите публикации. Тоа ќе овозможи поврзување на вашата целокупна работа да остане со вас низ комплетната кариера.
Кога ќе кликнете на копчето “Авторизирај” во паѓачкото мени на ORCID, ние ќе побараме од вас да го споделите вашиот iD преку процес на автентификација—било преку идентификцаија со ORCID iD или, ако веќе имате, со логирање на вашиот ORCID акаунт, потоа да ни дозволите да го употребиме вашиот ORCID iD. Ние ова го правиме за да обезбедиме коректна идентификација и сигурно поврзување со вашиот ORCID iD.
Дознај повеќе на Што е специјално со логирањето.
Ова списание ќе собира и ќе прикажува аутентифицарни авторски и коавторски iDs во OJS профилот и страницата на трудот.

Каде се прикажуваат ORCID iD?

Како благодарност што го користите вашиот иД и дека сте аутентифицирани, ние прикажуваме ORCID iD ikona iD icon покрај вашето име на страната на трудот од вашиот поднесок и во вашиот јавен кориснички профил.
Дознај повеќе на Како се прикажува ORCID iD.