Return to Article Details Обработка на податоци - ЕДИНИЦИ ЗА ВНЕС НА ПОДАТОЦИ - Комбинирана тастатура со 48 тастери за македонско кирилично писмо и за предавање на македоснкото кирилично писмо со меѓународно множество на знаци
Download