Vol. 3 No. 23 (1996): InForma
Информатички стандарди

Активности на Комисијата за изработка на стандарди за единици за внесување на податоци и множества на знаци, кодирање и системи за шифрирање

Ванчо Чабуковски
Институт за информатика, ПМФ, Скопје
Аспасија Хаџишче
Министерство за наука, Скопје
InForma 1996; 23:1-52.

Published 2016-03-18

How to Cite

Чабуковски, Ванчо, & Хаџишче, Аспасија. (2016). Активности на Комисијата за изработка на стандарди за единици за внесување на податоци и множества на знаци, кодирање и системи за шифрирање. InForma - Macedonian Journal of Informatics, 3(23), 33–36. Retrieved from https://id-press.eu/informa/article/view/697

Abstract

Извадок

Downloads

Download data is not yet available.