Vol. 3 No. 20 (1996): InForma
Информатички стандарди

Активности на Република Македонија во телата за стандардизација на множества на знаци на меѓународните организации за стандардизација

Аспасија Хаџишче
Министерство за наука на Република Македонија, Скопје

Published 2016-04-08

How to Cite

Хаџишче, Аспасија. (2016). Активности на Република Македонија во телата за стандардизација на множества на знаци на меѓународните организации за стандардизација. InForma - Macedonian Journal of Informatics, 3(20), 40–45. Retrieved from https://id-press.eu/informa/article/view/720

Abstract

Извадок

Downloads

Download data is not yet available.