Vol. 2 No. 19 (1995): InForma
Информатички стандарди

Македонска стандардизација во областа на тастатури и кодни табели

Аспасија Хаџишче
Министерство за наука на Република Македонија, Скопје

How to Cite

Хаџишче, Аспасија. (2016). Македонска стандардизација во областа на тастатури и кодни табели. InForma - Macedonian Journal of Informatics, 2(19), 23–29. Retrieved from https://id-press.eu/informa/article/view/742

Abstract

извадок

Downloads

Download data is not yet available.