Тим на уредници 

 

Главни и одговорни уредници 

 

Проф.д-р Никола Пановски, Институт за Микробиологија и Паразитологија, Медицински факултет, Скопје, Република Македонија  

 

Акад. Горазд Росоклија, Вонреден професор по психијатрија, Катедра за психијатрија, Колеџ за лекари и хирурзи на Универзитетот Колумбија, Њујорк, Њујорк, Соединетите Американски Држави 

 

Проф.д-р Мирко Спироски, Научна фондација СПИРОСКИ, Рајко Жинзифов бр.48, 100 Скопје, Република Македонија 

 

Технички уредник и електронско издаваштво 

 

М-р, инж  Иво Спироски, Научна Фондација СПИРОСКИ, Рајко Жинзифов бр. 48, 1000 Скопје, Република Македонија 

 

Секциски едитор 

 

Проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска, Стоматолошки факултет, Стоматолошки клинички центар, Оддел за орална патологија и пародонтологија, Водњанска 17, Скопје 1000, Република Македонија  

 

Научен соработник Драган Гоце Мијакоски, Институт за професионално здравје на Република Македонија - Скопје, Колаборативен центар Ga2len, Колаборативен центар WHO, Скопје, Република Македонија 

 

Уреднички одбор 

 

Доктор Ели Ѓулејиќ, PAREXEL International Serbia, Таковска 46А, Белград, Србија, 11070, Србија 

Тодор Арсов, Австралија 

 

Д-р Маја Џочкова Даскалова, Швајцарија 

 

Д-р Дејан Јакимовски, Германија 

 

Проф.д-р Елизабета Милан Зисовска, Република Македонија 

 

Проф.д-р Виктор Камиловски, Република Македонија 

 

Доктор, Доктор на науки Габриела Копачева Барсова, Република Македонија 

 

Проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова, Република Македонија 

 

Д-р Марина Панова Ноева, Германија 

 

Д-р Кирил Пенов, Германија 

 

Вонреден професор Тони Петан, Соединетите Американски Држави 

 

Д-р Петар Ристески, Германија 

 

Докторанд Ванеса Стојановска, Австралија 

 

Д-р Јадранка Стојановска, Соединетите Американски Држави 

 

Д-р Глигор Тофоски, Република Македонија